Fritidsbåde kan omfattes af Præstø-lov om sejlads med passagerer


Arkivbillede  Foto: John Stæhr

Pas på hvem du inviterer med ud at sejle i din fritidsbåd. Er det andre end familie og nære venner, så falder hammeren. Vi har bedt Søfartsstyrelsen om deres fortolkning af den nye lov om sejlads med passagerer, når det gælder fritidsbåde. "Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 personer". Og resultatet vil komme bag på de fleste bådejere. Mange vil opfatte det, som en alvorlig indskrænkning i deres personlige frihed. Og man kan nemt komme i klemme fremover.

Efter den uhyggelige ulykke på Præstø Fjord, er der kommet nye skærpede krav til sejlads med passagerer. Ikke kun for børn og unge, men for alle. Det betyder at man skal have et  certifikat på en forsikring der dækker 5.4 millioner kroner per passager. Og i visse tilfælde gælder det også fritidsbåde, hvis du har bekendte eller andre, som ikke er nære venner, med ude at sejle.

Som udgangspunkt er fritidsbåde undtaget for reglerne om sejlads med under 12 passagerer. Men fritidsbåde kan meget hurtigt komme ind under de skrappe regler for erhvervsmæssig sejlads med passagerer.
Det er logisk nok, når man ser på alle reglerne i loven. Det hele handler om at sejle med fremmede. Selvom man nok kunne nøjes med at skrive venner. Man har jo et godt forhold til naboen, men er ikke nære venner. Nu kan han så  ikke komme med ud at sejle.

Kun familie og "nære" venner er tilladt
Søfartsstyrelsen skriver til Tv-fredensborg.dk, at hvis du sejler ud med familie og "nære" venner, så er du ikke omfattet af Præstø-reglerne. Også selvom de har betalt lidt af omkostningerne til f.eks. benzin.
Det må betyde, at hvis der ikke er tale om nære venner eller familie, så skal reglerne for passager-sejlads opfyldes. Og det gælder alle både, fra kajakker og opefter.

Forsikrings certifikat på 5.4 mill. per hoved.
Det betyder først og fremmest at du skal have et forsikrings-certifikat i båden på en forsikring der dækker 5.4 millioner per gæst, som ikke er nære venner eller familie. Derudover skal du til hver enkelt sejlads udfærdige en sikkerhedsinstruks.
Den almindelige bådforsikring duer ikke. I min forsikring står der, at den ikke dækker ved erhvervsmæssig sejlads. Og det er det jo, ifølge Søfartsstyrelsen, hvis du har andre end familie og "nære" venner med ud at sejle.

Har din båd en motor på på over 100 KW (135 HK), så skal den tilmed godkendes til erhvervsmæssig sejlads med passagerer af Søfartsstyrelsen (have et certifikat). Det samme gælder, hvis båden har et dimensionstal på over 20, men under 100. Tallet findes ved at udregne længde * bredde. Derudover både under 15 meters længde (....).
Hvis båden anvendes til "professionel oplæring", skal kravene ikke opfyldes.

Definition på "nære" venner?
Familie er der ingen tvivl om, det ligger helt fast. Men nære venner - hvad er det? Søfartsstyrelsen skriver
"Hvis personer er privatinviterede familiemedlemmer eller nære venner, vil der oftest ikke være tale om 'Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 personer'.
Og tilføjer: At disse deltagere hver betaler et beløb til dækning af direkte udgifter til benzin mm., medfører ikke at sejladsen anses som erhvervsmæssig.

Jeg har ikke i den officielle Danske Ordbog kunnet finde definitionen på "nære venner", men har spurgt flere. Ingen har været i tvivl om hvad "nære" venner  er. Det er ikke bare nogen man kender. Det skal være et tættere venskab.

Hvis man tager bekendte eller personer, der ikke kan betragtes som "nære" venner med ud at sejle i sin fritidsbåd, så skal man have det forsikringscertifikat. Og altså overholde Præstø-reglerne.
Hvorfor så denne grænse ved "nære venner". Jo, det er nok for at  reglerne ikke skal kunne omgås.

Vil politiet spørge til dine venskaber?
Om politiet så vil spørge til dine venskaber - når de stopper dig på havet. Det er så spørgsmålet. Mange speedbåde bliver stoppet for at få tjekket speedbådskørekort og redningsveste.
Men sker der en ulykke - så kan det blive dyrt, hvis man har folk med i båden, som ikke er forsikret efter de nye regler.

Her kan du læse hele Søfartsstyrelsens svar til os - og selv bedømme:

"Vedr. spørgsmål om passagerer på fritidsbåde.

Du har ved mail af 4. februar spurgt Søfartsstyrelsen om reglerne om fri­tidsfartøjer, der medtager personer der ikke er familie eller nære venner.

Hvis de inviterede har givet en form for modydelser, f.eks. som sponsorer for sejladsen, gentjenester eller hvis sejladsen har været udstedt til en bredere kreds, er der tale om regelsættet "Bekendtgørelse om mindre far­tøjer der medtager op til 12 passagerer". I så fald er det ejeren af fartøjets ansvar at det foregår sikkert og i overensstemmelse med de relevante reg­ler. I forhold til den bredere kreds vil det bero på en konkret vurdering.

Hvis personerne er privatinviterede familiemedlemmer eller nære venner, vil der oftest ikke være tale om "Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer".
At disse deltagere hver betaler et beløb til dækning af de direkte udgifter til benzin m.m., medfører ikke, at sejladsen anses som erhvervsmæssigt.

Vi kan oplyse at såfremt man er omfattet af reglerne om " Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer" er man jf. "Be­kendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden ga­ranti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer" § I stk 4 forpligtiget til at tegne en ansvarsforsikring til dæk­ning af erstatningsansvaret.

Yderligere oplysninger om forsikring kan læses på vores hjemmeside. Direkte link er indsat herunder:
http://www.soefartsstyrelsen.dk/Skibe/Sider/Forsikringafpassagerer.aspx

Med venlig hilsen
Søfartsstyrelsen"

Læs også: http://www.soefartsstyrelsen.dk/tema/sikkerhedmindrefartoejer/Sider/SikkerSejladsdk.aspx
Her kan du også finde en skabelon til sikkerhedsinstruks.

Medier der ønsker at skrive om sagen, kan få tilsendt skrivelsen fra Søfartsstyrelsen - brug kontakt.

Brug af cookies Vi anvender cookies på websitet til at huske dine indstillinger mens du besøger websitet. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.For at finde ud af hvilke cookies vi bruger og hvordan du sletter dem, se vores privacy policy.

Jeg accepterer cookies.

EU Cookie Directive Module Information